Lig- en walplaatsen bij WSV Giesbeek

Onderstaande informatie over de ligplaatsen bij WSV Giesbeek is een samenvatting van met name van het Haven- en steigerreglement. Voor de volledige tekst en bepalingen verwijzen we je naar dat reglement.

WSV Giesbeek maakt onderscheid in walplaatsen op het terrein en ligplaatsen in het water dan wel op de vlotten. Ook hanteert de vereniging een zomer- en een winterseizoen en maakt het onderscheid tussen leden van de vereniging en passanten/bezoekers (niet-leden).

Alleen leden kunnen een vaste ligplaats, een zwerfplek, een lidpassantplaats of een gastenligplaats krijgen, en gaan daarbij een huurovereenkomst aan met WSV Giesbeek als een ligplaats/zwerfplek wordt toegekend, zowel bij stalling in het water als op de wal. Zie voor de daaraan verbonden bepaling artikel 15 van het Haven- en steigerreglement. 

De maximaal toegestane bootlengte voor een ligplaats in het water bedraagt 14,00 meter, de maximale breedte 4,05 meter.

Toewijzing ligplaats

Toewijzing van een ligplaats vindt plaats op basis van lidmaatschapsnummer (een lager lidmaatschapsnummer geeft voorrang op een hoger lidmaatschapsnummer), geschiktheid en efficiënt gebruik van een vrijgekomen plaats.

Voor passanten heeft de vereniging tijdelijke ligplaatsen in overleg met de havenmeester. Is er nog geen contact met de havenmeester geweest dan moet de passant de boot afmeren aan de meldsteiger of afmeren in een box met een groene driehoek in de haven.

Wachtlijst ligplaatsen

Mocht je nog niet lid zijn maar dat wel overwegen en je wil een boot stallen, dan is het goed om te weten dat de vereniging een wachtlijst heeft voor plekken in het water en op de vlotten voor zwaardboten of boten die daarmee vergelijkbaar zijn.

Hoe lang de wachttijd is daar kunnen we, helaas, geen uitspraken over doen. Dat is afhankelijk van de duur van het lidmaatschap en de afmetingen van de boot. Voor boten met een lengte van 5 tot 8 meter geldt over het algemeen een lange wachtlijst. 

Walplekken voor kleine, trailerbare boten zijn bijna altijd wel mogelijk. Wal- en ligplekken voor boten gaan altijd in overleg met de havenmeester. 

Aanvraag ligplaats of wijziging ligplaats

De formulieren voor het aanvragen of wijzigen van een ligplaats zijn verplaatst achter de ledeninlog. Ook het aanvragen voor winterstalling en/of hellen vind je achter de ledeninlog.

Klik hier om naar de inlogpagina te gaan.

Ligplaatsen in het water zomerseizoen 2024

In december 2023 zijn de ligplaatsen voor zomerseizoen 2024 verdeeld. 

Ben je op zoek naar een ligplaats neem dan contact op met de havenmeester of de administratie. Zij kunnen op dat moment bekijken of er mogelijkheden zijn voor een ligplaats in het water. Dat hangt onder meer af van de afmetingen van de boot.

Belangrijk: als er een ligplaats beschikbaar komt, dan is dat alleen voor het lopende zomerseizoen en geeft dus geen recht op een ligplaats in het jaar daarop. Medio december 2024 gaan we de vrijgekomen waterligplaatsen indelen op basis van de wachtlijst die er is voor de zomer 2025. 

Dus ook al zou je nu een ligplaats in het water worden toegewezen, dan betekent dat niet dat je dat voor het eerstvolgende zomerseizoen ook krijgt. Dat hangt af van je lidmaatschapsnummer en de afmetingen van je boot!

Wachtlijst ligplaatsen in het water zomerseizoen 2025

De wachtlijst voor ligplaatsen in het water en voor ligplaatswijzigingen voor het zomerseizoen van 2025 is indicatief, je kunt er geen rechten aan ontlenen.

 
 

Soorten ligplaatsen voor leden

'Vaste' ligplaatsen – lid met 'vaste' ligplaats per seizoen

Deze ligplaatsen worden per seizoen toegewezen. Ook betekent dit dat je de daaropvolgende jaren verzekerd bent van een plek in het water in combinatie met de boot waarvoor jou een ligplaats is toegekend. We streven ernaar dat je de jou toegewezen plek kunt behouden in de daaropvolgende jaren. Maar, vanwege een efficiënte havenindeling, kan het zo zijn dat je een andere ligplaats krijgt toegewezen het eerstvolgende seizoen. Als dat het geval nemen we uiteraard contact op met jou.

Deze ligplaatsen worden voor het zomerseizoen jaarlijks gecontinueerd tenzij je deze plek opzegt voor 1 december voor aanvang van het zomerseizoen.

We gaan ervan uit dat als boten van leden met een 'vaste' zomerligplaats zich na 1 november nog in de haven bevinden, zij gebruik willen maken van een winterligplaats. Na 1 november worden de aanwezige boten geïnventariseerd waarna een factuur voor het winterliggeld volgt.

Zwerfplek – lid met in beginsel per seizoen een ligplaats

Leden die nog geen 'vaste' ligplaats is toegewezen kunnen in aanmerking komen voor een zwerfplek. In ieder geval na beëindiging van het zomer-/winterseizoen moet je deze ligplaats vrijmaken voor degene aan wie de ligplaats voor het volgende seizoen is toegewezen.

Het kan voorkomen dat je tussentijds je ligplaats moet vrijmaken voor de eigenlijke eigenaar van de ligplaats. In dat geval zorgen we ervoor dat je een andere zwerfplek toegewezen krijgt tot aan het einde van het zomer-/winterseizoen.

De kosten voor een zwerfplek bedragen hetzelfde als een reguliere vaste ligplaats.

Lidpassantplaatsen – lid tevens passant met tijdelijk toegewezen ligplaats

Heb je geen 'vaste' ligplaats en heb je ook geen zwerfplek dan kun je wel gebruik maken van een plek in de haven als 'lidpassant' (lid en tevens passant). Per nacht word je dan het liggeld lidpassant in rekening gebracht (klik hier voor de tarieven). De havenmeester of de havencommissaris bepaalt hoe lang je mag liggen als lidpassant.

Gastenligplaatsen - lid zonder 'vaste' ligplaats, zwerfplek of lidpassantplaats en gebruikt een ligplaats gedurende één week in het voor- of najaar

Leden zonder vaste ligplaats of zwerfplek en niet zijnde lidpassant mogen gratis gebruik maken van een zogenaamde gastenligplaats gedurende één week in het voorjaar en week in het najaar op een door de havenmeester toegewezen ligplaats. Daarna is gastengeld verschuldigd (zie spelregel 1 hieronder).

Enkele spelregels

1. Start zomer- en winterseizoen

Het zomerseizoen begint jaarlijks op 16 april en eindigt op 15 oktober. Het winterseizoen begint op 16 oktober en eindigt op 15 april.

Aansluitend op de winterstalling zijn niet-vaste zomerligplaats houders gastenliggeld verschuldigd vanaf 1 mei. Aansluitend op de zomerstalling zijn niet-vaste winterligplaats houders gastenliggeld verschuldigd vanaf 1 november.

Uitzondering op het betalen van gastenliggeld zijn: de zwerfplekhouders die conform vaste ligplaatshouders liggeld verschuldigd zijn, en de lidpassant ligplaatshouders die voor de toegestane verblijftijd het lidpassant tarief verschuldigd zijn. Het gastengeld is ook niet verschuldigd gedurende één week in het voorjaar en één week in het najaar voor de, door de havenmeester, toegewezen plaats.

2. Aanvraag of wijziging ligplaats

Alleen leden van WSV Giesbeek kunnen een ligplaats voor een boot aanvragen. Het aanvraagformulier bevindt zich achter de ledeninlog van de website. Voor de meeste afmetingen boten is een wachtlijst. Om op deze wachtlijst te komen is ook het lidmaatschap van WSV Giesbeek een voorwaarde. Klik hier voor meer informatie over het lidmaatschap.

Wil je een ligplaats aanvragen of heb je een wijziging voor je ligplaats geef dat dan door uiterlijk voor 1 december voorafgaand aan het zomerseizoen. Dat kan alleen door het formulier 'Ligplaats aanvragen' of 'Ligplaats wijzigen' achter de inlog voor leden op de website in te vullen.

3. Ligplaats langer dan 48 uur niet in gebruik?

Verlaat je je ligplaats in de haven langer dan 48 uur vanwege bijvoorbeeld vakantie, dan ben je verplicht dat door te geven. Doe dat bij voorkeur zelf achter de ledeninlog op de website, of per mail naar retseemnevah.[antispam].@wsvgiesbeek.nl.

Jouw ligplaats kan dan mogelijk gebruikt worden voor een passant. Je zet dan zelf de driehoek in de box op groen. Tevens geef je aan wanneer je denkt terug te komen. De havenmeester zet dan de driehoek weer op rood zodat de ligplaats vrij is als je weer terugkomt.

4. Opzeggen ligplaats zomerseizoen

Wil je geen gebruik meer maken van je zomerligplaats? Zeg dan je ligplaats op voor 1 december voor aanvang van het zomerseizoen door het formulier 'Ligplaats wijzigen' achter de ledeninlog in te vullen.

5. Leden met 'vaste' ligplaats maar (tijdelijk) zonder boot

Heb jij een 'vaste' ligplaats maar ben je (tijdelijk) niet meer in het bezit van een boot dan ben je verplicht dat aan de havenmeester door te geven (via retseemnevah.[antispam].@wsvgiesbeek.nl). Jouw ligplaats komt dan ter beschikking van de vereniging en kan gebruikt worden als zwerfplek bijvoorbeeld. Er vindt geen terugbetaling van het liggeld plaats.

Wel behoud je je recht om van je ligplaats gebruik te maken als je later in het seizoen weer een eigen passende boot hebt. Meld dat tijdig bij de havenmeester.

6. Winterstalling op bokken

Leden met een 'vaste' ligplaats in de haven in het zomerseizoen hebben voorrang bij het verdelen van de bokken voor de winterstalling als zij zich vóór 1 oktober aanmelden voor een plaats op de wal. Aanmelding kan alleen via de website achter de ledeninlog (klik op deze link).

Na deze datum zullen de overgebleven walplaatsen (inclusief bok) worden toegewezen op basis van het lidnummer. Ook aan leden zonder zomerligplaats. De havenmeester bepaalt, eventueel in overleg, waar de boot op de wal terecht komt. Wanneer de boot mogelijk langere tijd op de wal staat moet hier een verzoek voor worden gedaan.

7. Hellen voor zomerseizoen

De aanvraag om na de winterstalling de boot weer in het water te leggen door de havenmeester dient voor 1 april aangevraagd te worden via de website. Hiervoor krijgen de leden met de boot op de wal een uitnodiging via de mail.

8. Toewijzing ligplaatsen

Toewijzing vindt plaats op basis van lidmaatschapsnummer (een lager lidmaatschapsnummer geeft voorrang op een hoger lidmaatschapsnummer), geschiktheid en efficiënt gebruik van een vrijgekomen plaats.

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUL
30
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 15 / 21 | Haven WSV Giesbeek

JUL
31
Woensdagavondcompetitie

Algemeen | 20:00 - 22:00 | deel 15 / 28 | Lijzijde

AUG
4
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 16 / 21 | Haven WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijwilligers bijeenkomst Dag van de Watersport

Algemeen | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

Contact


 

ADRES

  • Watersportvereniging Giesbeek
  • Havenweg 4
  • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek