Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Watersportvereniging Giesbeek wil het risico op ongewenste gedragingen binnen de vereniging - denk aan zaken als (seksuele) intimidatie, seksueel misbruik of mishandeling - zo klein mogelijk maken.

Eén van de middelen is het vragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) van functionarissen (vrijwilligers, instructeurs, coaches en bestuurs- en commissieleden) die binnen de vereniging werken met kwetsbare groepen waaronder minderjarigen en hulpbehoevende mensen .

Een VOG is een verklaring van het ministerie van Justitie en Veiligheid waaruit blijkt dat het gedrag van een persoon uit het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving.

VOG aanvraag voor vrijwilligers

WSV Giesbeek vraagt een VOG aan voor iedere vrijwilliger in de leeftijdsgroep van 18 jaar en ouder die in zijn rol bij WSV Giesbeek intensief contact heeft met minderjarigen of hulpbehoevende personen (Sailability). En van ieder ander persoon waarvan het bestuur bepaald dat een VOG gewenst is. 

Aan de aanvraag van de VOG zijn geen kosten verbonden.

Geldigheid VOG

De geldigheid van de VOG is vastgesteld op maximaal 3 jaar. Voor het verstrijken van deze periode wordt door WSV Giesbeek een nieuwe aanvraag gedaan.

VOG-coordinator

Bestuurslid Ruben Godschalk (klahcsdog.nebur.[antispam].@wsvgiesbeek.nl) is de VOG-coördinator binnen de vereniging. Ook is hij één van de twee vertrouwenspersonen binnen de vereniging.

Andere genomen maatregelen 

Naast de VOG heeft WSV Giesbeek een aantal andere maatregelen getroffen om te zorgen voor een veilige omgeving bij de vereniging:

 

Aanvraagprocedure VOG

 1. Enige dagen voordat de administratie de aanvraag voor een VOG indient, ontvang je een e-mail met een vooraankondiging en instructies.
 2. Zodra de administratie de aanvraag voor een VOG indient ontvang jij van “JUSTIS – Ministerie van Justitie en Veiligheid” een e-mail met een “Verzoek tot elektronische aanvraag Verklaring Omtrent het Gedrag”. In dit bericht staat een link. Je hebt maximaal 30 dagen de tijd om de aanvraag te voltooien. 
 3. Klik op de link in het bericht en log in op de website van JUSTIS met behulp van jouw DigiD en de aanvraagcode die in de mail staat. Na het correct invullen van jouw geboortedatum kom je bij het aanvraagformulier. Op het aanvraagformulier hoef je alleen de aanvraaggegevens en de persoonsgegevens te controleren en daarna te bevestigen. Als alles volledig en correct is ingevuld druk je op “Aanvraag versturen”.
 4. Zodra je de aanvraag verstuurd hebt ontvang je een e-mail van JUSTIS met een bevestiging van de VOG-aanvraag.
 5. Als blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten heeft gepleegd ten aanzien van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan beslist JUSTIS binnen 4 weken of je een VOG krijgt. Als er sprake is van strafbare feiten of als iemand “gevlagd staat”, dan beoordeelt JUSTIS aan de hand van een screeningsprofiel of deze strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG in de specifieke context waarin deze wordt aangevraagd. In dat geval wordt binnen 8 weken een beslissing genomen.
 6. Als blijkt dat de aanvrager geen strafbare feiten heeft gepleegd ten aanzien van het doel waarvoor de VOG is aangevraagd, dan beslist JUSTIS binnen 4 weken of je een VOG krijgt. Als er sprake is van strafbare feiten of als iemand “gevlagd staat”, dan beoordeelt JUSTIS aan de hand van een screenings-profiel of deze strafbare feiten een belemmering (kunnen) vormen voor de afgifte van de VOG in de specifieke context waarin deze wordt aangevraagd. In dat geval wordt binnen 8 weken een beslissing genomen.
 7. Je ontvangt (al dan niet) jouw VOG via de post.

Na ontvangst VOG

Na ontvangst van de VOG vragen we je het originele document zo snel mogelijk in een gesloten envelop met daarop de vermelding VOG in te leveren bij de administratie op het havenkantoor. 

Als de administratie 2 weken na het indienen van de aanvraag geen VOG ontvangen heeft, dan ontvang je een e-mail met een herinnering.

Als de administratie 8 weken na het versturen van de aanvraag de VOG niet heeft ontvangen dan is het niet langer toegestaan om een taak of functie bij WSV Giesbeek uit te oefenen. De VOG-coördinator neemt dan contact op om de ontstane situatie te overleggen.

Screening VOG

Na ontvangst van de VOG controleert de administratie deze op echtheid en archiveert de volgende gegevens:

 • voornaam, tussenvoegsel, achternaam van de vrijwilliger
 • datum van ontvangst door de administratie
 • datum van afgifte door JUSTIS
 • datum op controle van echtheid

Overigens hoef je niet per se je VOG in te leveren. Het tonen en laten controleren van de VOG op echtheid door de administratie volstaat.

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUL
30
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 15 / 21 | Haven WSV Giesbeek

JUL
31
Woensdagavondcompetitie

Algemeen | 20:00 - 22:00 | deel 15 / 28 | Lijzijde

AUG
4
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 16 / 21 | Haven WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijwilligers bijeenkomst Dag van de Watersport

Algemeen | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek