Omgangsregels leden en gedragsregels instructeurs, coaches en begeleiders van de Watersportvereniging Giesbeek

Het bestuur van de Watersportvereniging Giesbeek vindt het belangrijk dat er omgangsregels zijn tussen de leden en dat er gedragsregels gelden voor zeilinstructeurs, coaches en begeleiders van zeilkampen.

Het bestuur streeft niet naar een absoluut “dicht timmeren” met regels maar meer met het benadrukken van het belang dat omgangsregels en gedragsregels worden gerespecteerd.

Omgangsregels zien op het omgaan van de leden met elkaar en de gedragsregels zien met name op het gedrag van de instructeurs, coaches en begeleiders.

Omgangsregels leden van de vereniging:

 1. Ik accepteer en respecteer de ander zoals hij/zij is en discrimineer niet.
 2. Ik houd rekening met de grenzen die de ander aangeeft.
 3. Ik val de ander niet lastig en berokken de ander geen schade.
 4. Ik scheld niet en maak geen gemene grappen of opmerkingen over anderen.
 5. Ik negeer de ander niet.
 6. Ik doe niet aan pesten, uitlachen of roddelen.
 7. Ik vecht niet, ik gebruik geen geweld, ik bedreig niet.
 8. Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de ander niet tegen zijn of haar wil aan.
 9. Ik geef de ander geen ongewenste seksueel getinte aandacht.
 10. Ik stel geen ongepaste vragen en maak geen ongewenste opmerkingen over iemands persoonlijk leven of uiterlijk.
 11. Als iemand mij hindert of lastigvalt dan vraag ik hem/haar hiermee te stoppen. Als dat niet helpt vraag ik een ander om hulp.
 12. Ik help anderen om zich ook aan deze afspraken te houden en spreek degene die zich daar niet aan houdt erop aan en meldt dit zo nodig bij het bestuur.

Gedragsregels instructeurs, coaches en begeleiders van de vereniging:

 1. Ik zorg voor een omgeving en sfeer van veiligheid.
 2. Ik onthoud mij van het aantasten van de waardigheid van de cursist/deelnemer.
 3. Ik onthoud mij van elke vorm van (macht)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de cursist/deelnemer.
 4. Seksuele handelingen en seksuele relaties met een cursist/deelnemer tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.
 5. Ik raak de cursist/deelnemer niet op een zodanige wijze aan dat hij/zij naar redelijke verwachting dit als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.
 6. Ik onthoud mij van (verbale) seksueel getinte intimiteiten via welk communicatiemiddel dan ook.
 7. Tijdens lessen, training, wedstrijden en reizen zal ik gereserveerd en met respect omgaan met de cursist/deelnemer en met de ruimte waarin hij/zij zich bevindt, zoals de kleedkamer of hotelkamer.
 8. Ik bescherm naar vermogen de cursist/deelnemer tegen schade en (macht)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie.
 9. Ik zal de cursist/deelnemer geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ik aanvaard ook geen financiële beloning of geschenken van de cursist/deelnemer die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke honorering staan.
 10. Ik zie actief erop toe dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de cursist/deelnemer betrokken is en zal de noodzakelijke actie(s) ondernemen.
 11. In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien ligt het binnen mijn verantwoordelijkheid in de geest hiervan te handelen.

De vertrouwenspersonen bij WSV Giesbeek zijn Els Bosveld (dlevsob.sle.[antispam].@wsvgiesbeek.nl) en Ruben Godschalk (klahcsdog.nebur.[antispam].@wsvgiesbeek.nl). 

Augustus 2019

 

 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUL
30
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 15 / 21 | Haven WSV Giesbeek

JUL
31
Woensdagavondcompetitie

Algemeen | 20:00 - 22:00 | deel 15 / 28 | Lijzijde

AUG
4
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 16 / 21 | Haven WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijwilligers bijeenkomst Dag van de Watersport

Algemeen | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek