Van leden voor leden door leden!

Lidmaatschap van onze vereniging kent de verplichting om elk jaar minstens 5 uur zelfwerkzaamheid te verrichten (tenzij je hebt besloten om dat af te kopen). Maar net zoals bij iedere andere vereniging kunnen wij onze activiteiten alleen organiseren dankzij de  hulp van vrijwilligers die bereid zijn om wat meer te doen dan het minimale. En op diverse fronten zijn zij meer dan welkom. Maar bovenal is het leuk en gezellig om samen bezig te zijn met 'klussen' en andere mensen te leren kennen!

Hieronder vind je een overzicht van activiteiten waar wat meer hulp bij nodig is dan bij reguliere zelfwerkzaamheid klusjes. Zijn er hiervoor speciale vaardigheden of diploma's nodig dan neemt WSV Giesbeek deze kosten uiteraard voor haar rekening en zorgt de vereniging voor de juiste opleiding. Word je vrijwilliger bij WSV Giesbeek dan hoef je natuurlijk geen andere reguliere zelfwerkzaamheid meer te verrichten.

Interesse, dat is mooi! Stuur even een mailtje naar ruutseb.[antispam].@wsvgiesbeek.nl !

 

Vacaturelijst vrijwilligerswerk

Bestuurslid Horeca

 • Eindverantwoordelijke voor de commissie Horeca.
 • Regelmatig contact met de uitbater/clubbeheerder
 • Ten minste een keer per maand vergaderen met het bestuur
 • Mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid

 

Vrijwilliger horeca

 • 1 keer per maand een bardienst draaien in het weekend
 • Het hebben van sociale hygiëne is een pré, maar het is ook mogelijk deze in overleg via de vereniging te behalen

 

Bestuurslid Jeugd

 • Eindverantwoordelijke voor de commissie Jeugd
 • Oprichten van de nieuwe commissie Jeugd
 • Twee keer per jaar vergaderen met de commissie
 • Ten minste een keer per maand vergaderen met het bestuur
 • Mede verantwoordelijk voor het uitvoeren van het beleid

 

Coördinator commissie Jeugd

 • Coördineren van de gehele commissie
 • Werven van nieuwe commissieleden
 • Doelen en speerpunten opstellen (samen met de commissie)
 • Aansturen van commissieleden
 • Vergadermomenten plannen
 • Agenda opstellen
 • Overzicht houden over de verschillende activiteiten

 

Commissieleden commissie Jeugd

 • Opstellen van doelen en speerpunten met betrekking tot jeugd(activiteiten)
 • Vergaderingen van de commissie bijwonen
 • Uitvoeren van de taken aan de hand van de doelen en speerpunten

 

Coördinator commissie communicatie

 • Coördineren van de gehele commissie
 • Aansturen van commissieleden
 • Doelen en speerpunten opstellen (samen met de commissie)
 • Vergadermomenten plannen
 • Agenda opstellen
 • Overzicht houden over de verschillende activiteiten

 

Commissieleden commissie communicatie

 • Stukjes schrijven
 • Bijhouden van de sociale media
 • Uitvoeren van taken aan de hand van de doelen en speerpunten

  

Nieuwe leden Ruumsingers

 • Een keer in de twee weken gezellig samen oefenen in het winterseizoen
 • Af en toe een optreden geven

 

Vrijwilligers voor de Dag van de Watersport op 17 augustus

 • Hulp bij de opbouw
 • Assisteren op het water in de rubberboten
 • Assisteren op de wal
 • Helpen met de opbouw en met het opruimen

 

Zeilinstructeurs zwaardboot jeugd/volwassenen

 • Het geven van zeillessen op de doordeweekse avonden
 • Het geven van zeillessen in weekenden
 • Vrijwilligers zonder instructeursdiploma, maar met veel zwaardbootervaring zijn zeer welkom
 • Instructeursdiploma minimaal CWO I-2 is een pré

 

Sailability vrijwilliger

 • Vrijwilligers die het leuk vinden om te helpen rond het water
 • Kunnen zeilen en klein vaarbewijs 1 of 2 is een grote pré

 

Coördinator zeilwedstrijdcommissie

 • Stelt in overleg met de betrokkenen de wedstrijdkalender op
 • Zorgt ervoor dat op de wedstrijddagen de ondersteunende mensen ingepland zijn 
 • Zorgt ervoor dat op de wedstrijddagen de ondersteunende rescueboten gereserveerd zijn
 • Zorgt voor verspreiding van de wedstrijdkalender binnen de vereniging, naar de diverse zeilklassen en het Watersportverbond (eventueel met ondersteuning van de administratie van WSV Giesbeek)
 • Is het eerste aanspreekpunt voor deelnemers
 • Initieert activiteiten ter bevordering van het wedstrijdzeilen (zeillklassen binnenhalen voor landelijke of internationale wedstrijden bijvoorbeeld, maar ook activiteiten ter bevordering van de onderlinge banden)
 • Inventariseert wat nodig is voor een goed verloop van de wedstrijden en onderneemt actie om dat te regelen
 • Afstemming met horeca.

 

 Zeilwedstrijd ondersteuning

 • Zeilwedstrijdcommissie ondersteuning
 • Wedstrijdleider (in het bezit van een bevoegdheid daartoe)
 • Ondersteuning op het start- en finishschip
 • Rescue boot bemanning (m/v), klein vaarbewijs verplicht 
 
 
 
 
 
 
 

Activiteiten


 

JUL
30
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 15 / 21 | Haven WSV Giesbeek

JUL
31
Woensdagavondcompetitie

Algemeen | 20:00 - 22:00 | deel 15 / 28 | Lijzijde

AUG
4
Sailability zeildag

Sailability | 10:00 - 17:00 | WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijzeilen dinsdagavond

Algemeen | 18:30 - 21:30 | deel 16 / 21 | Haven WSV Giesbeek

AUG
6
Vrijwilligers bijeenkomst Dag van de Watersport

Algemeen | 20:00 - 22:00 | Ruumzicht

Contact


 

ADRES

 • Watersportvereniging Giesbeek
 • Havenweg 4
 • 6987 EP Giesbeek

TELEFOON

  E-MAIL administratie

  E-MAIL ligplaatsen

© 2022 WSV Giesbeek